ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 67
วันที่ประกาศหัวข้อ
31 พฤษภาคม 2566จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พฤษภาคม 2566จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พฤษภาคม 2566จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พฤษภาคม 2566จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พฤษภาคม 2566จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกซอยยายแมว หมู่ที่ 11 บ้านโป่งเกตุบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พฤษภาคม 2566จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังลงหินคลุกซอยบ้านผู้ช่วยพนม และซอยตานาค หมู่ที่ 9 บ้านโป่งเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พฤษภาคม 2566จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พฤษภาคม 2566จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พฤษภาคม 2566จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งเกตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พฤษภาคม 2566จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาอ่างแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง