แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้างวันที่ประกาศหัวข้อ
16 กรกฎาคม 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัสท์คอนกรีต ซอย 6 บ้านหนองตาฉาว (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาฉาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 กรกฎาคม 2567จ้างออกแบบค่าจ้างเหมาออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โครงสร้างเหล็กหน้าที่ทำการ อบต.เขากระปุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กรกฎาคม 2567โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 หมู่ที่ 14 บ้านาน้ำหยด
9 กรกฎาคม 2567โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 หมู่ที่ 13 บ้านเขาอ่างแก้ว
9 กรกฎาคม 2567ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1 หมู่ที่ 14 บ้านผาน้ำหยด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)