เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Displaying 1-3 of 3 results.
ประกาศนโยบาย "No Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้" ประจำปี 2567
นโยบาย No Gift Policy ไม่ให้-ไม่รับ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต