ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก


Khao Kra Pook Subdistrict Administrative Organization


ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310


เบอร์โทรศัพท์ : 032-706155 เบอร์โทรสาร : 032-706156


E-mail : admin@khaokrapook.go.th, saraban@khaokrapook.go.th