"โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ปีงบประมาณ 2565"

14 พฤศจิกายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

"โครงการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ปีงบประมาณ 2565"
 
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ โดย บริษัท เอกซ์เจน จำกัด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ลงพื้นที่ตำบลเขากระปุก จัดโครงการ พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม (อาชีพดีพร้อม) ปีงบประมาณ 2565 งบกลาง เพื่อพัฒนาด้านผลิดภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาอาหารในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี โดยได้จัดการอบรมหลักสูตร ไก่สมุมไพร และไก่หมาล่า ณ วัดบ้านหนองโรง หมู่ที่ 4 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!