ประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หมู่ที่ 6

10 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและให้ข้อเสนอแนะโครงการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟู ลำห้วยตาตุ๋ยพร้อมระบบกระจายน้ำ ต่อไป

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!