"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"

13 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

"โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"
วันที่ 13 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้เริ่มดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอกภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวเพื่อให้สุนัขและแมวในตำบลได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทั้งตำบล

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!