"โครการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใสร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2566" เดือน มีนาคม

16 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

"โครการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใสร่างกายแข็งแรง ประจำปีงบประมาณ 2566"
วันที่ 16 มีนาคม 2566 อบต.เขากระปุก ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สร้างจิตสดใสร่างกายแข็งแรง โดยในโครงการได้จัดกิจกรรมการวัดความดันโลหิต,การให้ความรู้เรื่องโภชนาการอาหารสำหรับผู้สูงอายุและกิจกรรมรำวงย้อนยุค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!