"โครงการรักษ์ป่ารักษ์น้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม"

24 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

"โครงการรักษ์ป่ารักษ์น้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม"

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้เข้าร่วมกับศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกนณ์ป่าเด็ง หุบกะพง ดอนขุนห้วย จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการรักษ์ป่ารักษ์น้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม เพื่ออบรมให้ความรู้โครงการธนาคารต้นไม้และการจัดทำฝายชะลอน้ำ ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!