"ฉีดพ่นหมอกควัน กําจัดยุงลาย"..

25 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

"ฉีดพ่นหมอกควัน กําจัดยุงลาย"
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ลงพื้นฉีดพ่นหมอกควัน กําจัดยุงลาย บ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ที่ 3 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!