"โครงการผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนเพื่อการพึ่งพาตนเอง"

17 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

"โครงการผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนเพื่อการพึ่งพาตนเอง"
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ ป่าเด็ง หุบพง ดอนขุนห้วย กลัดหลวง จังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมให้ความรู้การทำน้ำยาล้างจาน , น้ำยาซักผ้า , แชมพูสระผม , สบู่เหลว เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่ายภายในครัวเรือน
ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!