ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

18 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!