"โครงการบ้านพอเพียงปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ" 18-21 ส.ค.66

21 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

"โครงการบ้านพอเพียงปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ"
วันที่ 18-21 สิงหาคม 2566 ผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ เพื่อปรับปรุง/ซ้อมแซมบ้านผู้พิการที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้มีที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงถาวรและปลอดภัย ณ หมู่ที่ 2 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!