"ฉีดพ่นหมอกควัน กําจัดยุงลาย"........................

11 กันยายน 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

"ฉีดพ่นหมอกควัน กําจัดยุงลาย"
วันที่ 11 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้ลงพื้นฉีดพ่นหมอกควัน กําจัดยุงลาย บ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 13 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!