ประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

4 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

นายไพฤทธิ์  ตรัยรันตสถิต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านเขากระปุก เพื่อบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง