ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังหมู่ที่ 1-14 ตำบลเขากระปุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 มีนาคม 2565
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง